Vini Mahajan di Niyukti nu lai ke raula paun valeyan nu Capt Amarinder ne ki ditta Jawaab?

Yes Punjab - Top Stories