ਸਹੁੰਆਂ ਖ਼ਾ ਕੇ ਬਣੇ ਆਂ, ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ – Bathinda Thermal Plant ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਘੇਰੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਬੋਲੇ Manpreet Badal

Share News / Article

Yes Punjab - TOP STORIES