ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਢੇਰ ਮਿੱਤਰ

ਅੱਜ-ਨਾਮਾ

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬੰਬੇ,
ਜਿੱਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਢੇਰ ਮਿੱਤਰ।

ਮਾਇਆਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਔਖੀ,
ਗਰੀਬੀ ਨਿਕਲਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਫੇਰ ਮਿੱਤਰ।

ਹਾਕਮ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਈ ਮਾਣ ਜਾਂਦੇ,
ਹਟਦਾ ਕਾਹਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਹਨੇਰ ਮਿੱਤਰ।

ਹੋ ਗਈ ਬਾਰਸ਼ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਊਣ ਔਖਾ,
ਜਲ-ਥਲ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਚਾਰ-ਚੁਫੇਰ ਮਿੱਤਰ।

ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਲਈ ਆਏ ਉੱਤੋਂ,
ਛਕ ਜਾਣ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੋਰ ਮਿੱਤਰ।

ਮੁੜ-ਮੁੜ ਵਾਰੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਉਣ ਓਹੋ,
ਮਿਲਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਮਿੱਤਰ।

-ਤੀਸ ਮਾਰ ਖਾਂ
ਜੁਲਾਈ 28, 2019

Share News / Article

YP Headlines