ਲੱਗਦੈ ਮੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਰੋਟੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਫੇਰ ਮੀਆਂ

ਅੱਜ-ਨਾਮਾ

ਲੱਗਦੈ ਮੰਦਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ,
ਰੋਟੀ ਕਈਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਫੇਰ ਮੀਆਂ।

ਉਹ ਵੀ ਲੱਗ ਪਏ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਲ ਮੰਦਾ,
ਦਿੱਸਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸ਼ੇਰ ਮੀਆਂ।

ਠੁੱਮ੍ਹਣਾ ਬੱਜਟ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਲਾਉਣ ਔਖਾ,
ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਫ ਹਨੇਰ ਮੀਆਂ।

ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਢੇਰੀ ਵੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂਉਂ,
ਸਰਕਾਰ ਹੂੰਝ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਦੇਰ ਮੀਆਂ।

ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਕਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ,
ਮੁਲਕਾਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੰਬਣੀ ਛਿੜੀ ਮੀਆਂ।

ਮੰਦੇ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਿੰਦ ਫਸਿਆ,
ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਮੀਆਂ।

-ਤੀਸ ਮਾਰ ਖਾਂ
ਸਤੰਬਰ 2, 2019

Share News / Article

YP Headlines