ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾਅ ਮੁੜ ਕੇ, ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ

ਅੱਜ-ਨਾਮਾ

ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਦਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਦਾਅ ਮੁੜ ਕੇ,
ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਗਿਆ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਈ।

ਲਿਖ ਕੇ ਬਾਦਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਨਾਂਅ ਉਹਦਾ,
ਦੂਜਿਆਂ ਲਿਆ ਹੈ ਮੰਨ ਫਰਮਾਨ ਭਾਈ।

ਕਰਿਆ ਸੰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ,
ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਲੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾਨ ਭਾਈ।

ਕਿੱਡਾ ਅਹੁਦਾ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦਾ,
ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਹੈ ਕੁੱਲ ਗਿਆਨ ਭਾਈ।

ਨਾਂਅ ਹੈ ਪੰਥ ਦਾ, ਟੱਬਰ ਦੀ ਉਂਜ ਝੰਡੀ,
ਨਿੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨੀਆਂ ਬਖਸ਼ਦੀ ਆ।

ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆ ਗੋਲਕ ਤੋਂ ਦੂਰ ਬੈਠੀ,
ਵਕਤ ਏਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੀ ਆ।

-ਤੀਸ ਮਾਰ ਖਾਂ

28 ਨਵੰਬਰ, 2019

Share News / Article

Yes Punjab - TOP STORIES