ਬਈ ਉਂਜ ਤਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੜੇ ਤੁਰੇ ਫ਼ਿਰਦੇ ਐ – ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ

Share News / Article

Yes Punjab - TOP STORIES