ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਖਾਨ ਇਮਰਾਨ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਬਕਾ ਬੀਵੀ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਸੱਟ ਮਿੱਤਰ

ਅੱਜ-ਨਾਮਾ

ਢਿੱਲਾ ਪਿਆ ਕੁਝ ਖਾਨ ਇਮਰਾਨ ਲੱਗਦਾ,
ਸਾਬਕਾ ਬੀਵੀ ਪਈ ਮਾਰਦੀ ਸੱਟ ਮਿੱਤਰ।

ਕਹਿੰਦੀ ਪਿੱਛੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਂ ਇੰਜ ਹਟਿਆ,
ਰਸਤਾ ਬਿੱਲੀ ਜਿਉਂ ਗਈ ਹੈ ਕੱਟ ਮਿੱਤਰ।

ਨਿਭ ਰਹੇ ਨਾਲ ਜਰਨੈਲ ਕੁਝ ਜਾਪਦੇ ਨਹੀਂ,
ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਵੀ ਪਾਸਾ ਰਹੇ ਵੱਟ ਮਿੱਤਰ।

ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਸ ਰੁਕਣ ਲਈ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ,
ਮੰਨਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤਾ ਸੀ ਘੱਟ ਮਿੱਤਰ।

ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ,
ਰਹੀ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਖਾਸ ਨਾ ਪੁੱਛ ਮਿੱਤਰ।

ਰੱਖਦਾ ਆਪ ਤਾਂ ਮੁੱਛ ਇਮਰਾਨ ਖਾਂ ਨਹੀਂ,
ਕੀਤੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਨੀਚੀ ਆ ਮੁੱਛ ਮਿੱਤਰ।

-ਤੀਸ ਮਾਰ ਖਾਂ
ਸਤੰਬਰ 4, 2019

Share News / Article

Yes Punjab - TOP STORIES