ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ, ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰ

ਅੱਜ-ਨਾਮਾ

ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ,
ਕਰਨੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਉੱਚੀ ਆ ਸ਼ਾਨ ਮਿੱਤਰ।

ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ,
ਗੱਲੀਂ-ਬਾਤੀਂ ਰਿਹਾ ਮਸਾਂ ਮਹਾਨ ਮਿੱਤਰ।

ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰ ਹਨ ਚੰਦ ਲਾਉਣੇ,
ਚਮਕਦਾ ਲੱਗੂ ਫਿਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮਿੱਤਰ।

ਇਹ ਹੀ ਸੋਚ ਕੇ ਚੁੱਕਣ ਆਹ ਕਦਮ ਲੱਗੇ,
ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਬਾਨ ਮਿੱਤਰ।

ਰਾਸ਼ਟਰ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਹੋਊ ਦਰਜਾ,
ਸਾਡੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਚਾਹ ਮਿੱਤਰ।

ਕੱਢਿਆ ਕੰਡਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ,
ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਖਣ ਦਾ ਫੜ ਲਿਆ ਰਾਹ ਮਿੱਤਰ।

-ਤੀਸ ਮਾਰ ਖਾਂ
ਸਤੰਬਰ 15, 2019

Share News / Article

YP Headlines